O nás

Potrebujete nájsť spoľahlivého dodávateľa pre vedenie účtovníctva či poradenských služieb?

Ak je Vaša odpoveď áno navrhujeme Vám využiť služby spoločnosti CONTO SK s.r.o., ktorá poskytuje široký rozsah ekonomických služieb, ktorých kvalitu každodenne vyžíva už mnoho spokojných klientov.

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva, správy miezd, daňového a podnikateľského poradenstva. Našich klientov vieme po dohode zastupovať voči úradom štátnej správy alebo ostatným potrebným subjektom.

Spoločnosť a jej zamestnanci disponujú potrebnými oprávneniami na poskytovanie vysoko kvalifikovaných služieb.

Našimi klientmi sú malé a obchodné spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach.

Taktiež poskytujeme naše služby živnostníkom a ostatných fyzickým osobám.

Snažíme sa pracovať tak, aby boli naši klienti spokojní s poskytovanými službami. Kladieme vysoký dôraz na presnosť, kvalitu a rýchlosť poskytovaných služieb.

Každá spoločnosť je jedinečná a preto individuálny prístup k našim klientom je pre nás samozrejmosťou.

Naša spoločnosť je poistená na škody spôsobené pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva. Tým sa teda redukuje akékoľvek riziko na strane klienta. Spoľahlivosť a kvalitu našej práce potvrdzuje skutočnosť,  že sme zatiaľ nemuseli uplatniť žiadnu poistnú udalosť.

V prípade, že by ste mali záujem vedieť viac o týchto službách, neváhajte si s nami dohodnúť osobné stretnutie, alebo si nechajte nezáväzne vypracovať cenovú ponuku.

Výhody využitia externého poskytovateľa špecializovaných služieb ako je vedenie účtovníctva :

  •          výkon požadovaných služieb kvalitnejšie a efektívnejsi
  •          externy poskytovateľ je vždy lacnejši ako interný zamestnanec
  •          vyhnutie sa investíciam do zamestnancov, počítačov a špecializovaného programového vybavenia

 Naša vízia

  •          Dlhodobo byť silnou a stabilnou spoločnosťou, ktorej prioritou je spokojnosť a dôvera jej klientov.

NAŠE HODNOTY

  •          dôveryhodnosť
  •          profesionalita
  •          diskrétnosť