Mzdy a personalistika

Máme mnohoročné skúsenosti s komplexným spracovaním mzdového účtovníctva a zabezpečíme vám externú alebo internú správu miezd. Zachovanie diskrétnosti a kvalitné spracovanie údajov sú našou prioritou. 

Ako prebieha Vaša komunikácia s nami v rámci spracovaní miezd?

 • V dohodnutom termíne si u vás vyzdvihneme alebo nám doručíte podklady k mesačnému spracovaniu miezd.
 • Podklady spracujeme a vyhotovíme dohodnuté výstupy (výplatné pásky, výkazy, potvrdenia a pod.)
 • Následne Vám doručíme výstupy
 • Výkazy na Daňový úrad a do poisťovní zašleme v zákonom stanovenej lehote

Kompletné spracovanie miezd a mzdovej agendy u nás zahŕňa:

 • Starostlivosť o záležitosti týkajúce sa vzniku ako aj ukončenia pracovného pomeru
 • Výpočet miezd a odvodov na základe údajov o dochádzke zamestnanca
 • Príprava mzdových rekapitulácií
 • Dodanie výplatných pások v tlačenej alebo elektronickej podobe
 • Príprava platieb miezd a odvodov
 • Príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a dodatkov
 • Dodanie mzdových podkladov pre potreby finančného účtovníctva
 • Vystavenie potvrdení zamestnancom pre rôzne účely
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Zastupovanie klienta v komunikácii so štátnymi inštitúciami a pri kontrolách