Jednoduché účtovníctvo

Po príprave dokladov vedieme účtovnú evidenciu pre podnikateľské subjekty v zmysle Zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z.

Vedenie účtovníctvajednoduché účtovníctvo zabezpečujeme flexibilne od dodávky externou formou až po vykonávanie požadovaných prác v dohodnutom rozsahu u klienta.

Externé účtovné práce sú zabezpečované na základe dodaných dokladov, ktoré účtovne spracujeme v stanovených termínoch a poskytneme informácie o vývoji hospodárskeho výsledku alebo dohodnuté prehľady. Cena pri externom spracovaní je stanovená väčšinou podľa počtu spracovaných dokladov.

Nasledovné kroky popisujú postup našej spolupráce

 • Vydvihneme si u Vás alebo nám doručíte všetky účtovné doklady
 • Doklady zoradíme a zaúčtujeme
 • Po ukončení Vás budeme informovať o výsledku
 • Doručíme Vám požadované výstupy spolu s účtovnými dokladmi

V prípade vedenia účtovníctva a miezd u klienta sú doklady spracované v priestoroch klienta a v jeho účtovnom programe. Cena je stanovená na základe rozsahu a charakteru práce.

V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva ponúkame nasledovné služby

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky